Σελίδες

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Προσλήψεις 500 ειδικών φρουρών

ΕΛ.ΑΣ: Προκήρυξη τον Σεπτέμβριο για 500 νέους ειδικούς φρουρούς 

«Ανοίγει» ο δρόμος για τον διαγωνισμό των 500 ειδικών φρουρών από την Ελληνική Αστυνομία.

Το σχετικό αίτημα έχει ήδη αποσπάσει την έγκριση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των συναρμόδιων φορέων -υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Αρχηγείο της ΕΛΑΣ- και βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα δώσει το τελικό ΟΚ για την έκδοση του προκήρυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, καθώς υπουργείο και Αρχηγείο επείγονται να καλύψουν τις θέσεις, λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, ενώ γνώστης του θέματος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία τελευταία απόφαση του ΥΠΟΙΚ, η οποία θεωρείται αδύνατον να μη δοθεί.


Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, καθώς ο τελευταίος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2011.

Τι ίσχυε στην προκήρυξη του 2011 για τη μοριοδότηση και τα προσόντα

 • Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού
 • Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 • Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα
 • Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου
 • Οι άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 • Δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666 Α.Κ.).
 • Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή με απόφαση δικαστηρίου (άρθρο 29 Ν. 3459 / 2006).
Ασαφές παραμένει αν στη φετινή προκήρυξη θα ζητηθεί και πιστοποίηση βασικής γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL) όπως ορίζεται από το Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001 . Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)

Πρόσθετα προσόντα


 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών
 • Ο υποψήφιος να είναι τέκνο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
 • Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου
 • Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»
 • Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
 • Κριτήρια πρόσληψης του διαγωνισμού του 2011
 • Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή Πτυχίου Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
 • Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξ/κοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην προεδρική Φρουρά
 • Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
 • Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
 • Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου
 • Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
 • Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας

Η μοριοδότηση του 2011

Όσον αφορά τη μοριοδότηση για το διαγωνισμό του 2011 δίνονταν μόρια σε όσους είχαν υπηρετήσει ως έφεδροι αξιωματικοί, ΕΠΟΠ, ειδικές δυνάμεις. Επίσης μοριοδοτούνταν και η γνώση ξένων γλωσσών και μια σειρά κοινωνικών κριτηρίων καθώς και η άδεια οδήγησης. Τα πιο πάνω μόρια προστίθενταν στο βαθμό του απολυτηρίου. Η συνολική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το 100.Δηλαδή αν κάποιος συγκεντρώνει 25 μονάδες τα συνολικά του μόρια θα είναι 2.500.


 • Γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου). Πχ αν κάποιος είχε απολυτήριο 16 λάμβανε 16 μόρια.

Ειδικές δυνάμεις, ΕΠΟΠ, έφεδροι αξιωματικοί

 • Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά
 • πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Έφεδρος Αξιωματικός
 • πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις
 • ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
 • Τρεις (3) μονάδες στον έχοντα άριστη γνώση
 • δύο (2) μονάδες στον έχοντα πολύ καλή γνώση
 • μία (1) μονάδα στον έχοντα καλή γνώση
 • Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ΙΕΚ

 • Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας».

Άδεια οδήγησης

 • Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου
 • τρείς (3) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας
 • Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας
 • δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄

Κοινωνικά κριτήρια

 • Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999)
 • Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας
 • τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων
 • τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
 • δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

2 σχόλια:

 1. Το πτυχίο στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας πρέπει να είναι πιστοποιημένο.?
  Η μόνο το πτυχίο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα, το πιστοποιητικό "Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας" πρέπει να έχει εκδοθεί μετά από εξετάσεις που δίνονται στον ΕΟΠΠΕΠ. http://www.eoppep.gr/index.php/el/securityexams/securitynews/344-exet_pistop_security_2014

   Αν το έχετε ήδη και εννοείτε το πώς θα το καταθέσετε, χρειάζεται να βγάλετε μία φωτοτυπία και να την επικυρώσετε σε δικηγόρο.

   Διαγραφή