Σελίδες

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Προκήρυξη από τα Ελληνικά Πετρέλαια για 170 προσλήψεις

Προκήρυξη από τα Ελληνικά Πετρέλαια για 170 προσλήψεις

Εξειδικευμένο προσωπικό από τέσσερις ειδικότητες ζητά ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων για το 2016, στο πλαίσιο του τριετούς πλάνου προσλήψεων που περιλαμβάνει τη δημιουργία 170 νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα ο όμιλος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για τις βιομηχανικές του εγκαταστάσεις στις εξής ειδικότητες:


Χειριστές Λειτουργίας σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα (ΧΛΝ4): Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 30 ετών, απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κατεβάστε την αίτηση• Χειριστές Λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη (ΧΛΒ3): Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 30 ετών, απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κατεβάστε την αίτηση• Δοκιμαστές Χημείου για την Ελευσίνα: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 32 ετών, να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β' κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χημείας ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου), άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Επιθυμητή θεωρείται η γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Κατεβάστε την αίτηση• Τεχνίτες Συντήρησης για την Επιθεώρηση Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας (ΤΣΕΕΝ): Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή ΤΕΕ Β' κύκλου ή ΕΠΑ.Λ ή ΙΕΚ, να έχουν ηλικία έως 32 ετών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου), καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου, τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω πιστοποιητικών ποιοτικών ελέγχων (VT, PT, MT, UT, RT), άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κατεβάστε την αίτηση


Προσόντα για όλες τις θέσεις εργασίας


  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα (για τους υποψήφιους έως 30 ετών)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις προκηρύξεις θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου, στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.

Πιστοποίηση Πληροφορικής


Όπως και στη δημοσιευθείσα Προκήρυξη από τα ΕΛΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Για να είναι αποδεκτή από το η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: People Cert, Global Cert, Unicert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. 

Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν είναι:

Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης


Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 


Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 239
€ 334


Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.

Έναρξη επόμενου τμήματος:
Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.