Σελίδες

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Νέες Προσλήψεις ΟΤΕ 2014

Νέες Προσλήψεις ΟΤΕ 2014

50 προσλήψεις στον ΟΤΕ για μηχανικούς και τεχνικούς

Νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων ανοίγουν στον Ομιλο ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα ο Ομιλος θα εντάξει στο δυναμικό του 50 μηχανικούς και τεχνικούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα θα προσληφθούν 18 τηλεπικοινωνιακοί μηχανικοί για την Αττική, 13 τεχνικοί υπηρεσιών & επιχειρησιακών συστημάτων στην Αττική και στο Ηράκλειο Κρήτης, επτά τεχνικοί λειτουργίας δικτύου σε Αττική και Νεμέα, καθώς και 12 μηχανικοί χωματουργικών έργων σε διάφορους νομούς πλην Αττικής. Οι νέες θέσεις μηχανικών έρχονται να προστεθούν στις θέσεις τεχνικών πεδίου, πωλητών καταστημάτων, εταιρικών πωλητών και συμβούλων τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα από τον Ομιλο ΟΤΕ.

Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός
Τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται είναι: δίπλωμα μηχανικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο της θέσης (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, Η/Υ, πληροφορική) ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. Επιπλέον, για την ειδικότητα δικτύων δεδομένων & φωνής μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι κάτοχοι πτυχίου τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους Η/Υ ή την πληροφορική.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με κατεύθυνση τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την πληροφορική ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού.

Μηχανικός χωματουργικών έργων
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, πτυχίο AEI πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας.

Τεχνικός λειτουργίας δικτύου
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλος σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σχετικό με τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την ηλεκτρολογία ή την τηλεόραση.

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων


Ως απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για όλες τις θέσεις εργασίας αναφέρονται το απολυτήριο λυκείου, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), η καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office - ECDL)

Σημαντικές Ημερομηνίες Προκηρύξεων ΟΤΕ

Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων, που θα επιλεγούν, θα πραγματοποιούνται σταδιακά από τις αρχές του νέου έτους. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014. Κατάθεση Βιογραφικών στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ 

Πάνω από 1.000 νέες θέσεις τον τελευταίο χρόνοΗ Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου, διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Change Management, δηλώνει στην «Εργασία»: «Ο νέος κύκλος προσλήψεων για μηχανικούς που ανακοινώσαμε πριν από λίγες ημέρες αποτελεί κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΤΕ. Οι προσλήψεις αυτές, που έρχονται να προστεθούν μεταξύ άλλων σε εκείνες των τεχνικών πεδίου και πωλητών, στοχεύουν στο σύνολό τους στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες προσλάβαμε περισσότερους από χίλιους νέους εργαζόμενους». Η Αγγελίνα Κουτσο-μητοπούλου, διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-μικού και Change Management.


Μαθήματα Υπολογιστών και κόστος πιστοποίησης

Η σχολή πληροφορικής LABTECH διενεργεί ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης.
Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284
Έναρξη επόμενου τμήματος:
Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.