Σελίδες

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ECDL Expert

ECDL Expert


Τι είναι η Πιστοποίηση ECDL Expert;

Το ECDL Expert αποτελείται από τέσσερις [4] ενότητες του Microsoft Office με την ύλη να είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο σε σχέση με τη βασική γνώση υπολογιστών ώστε ο κάτοχός του να αποδυκνύει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Εργαζόμενους με προχωρημένες γνώσεις Η/Υ που θέλουν να έχουν μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση της υπάρχουσας γνώσης τους.

Άτομα που έχουν Πιστοποίηση Βασικού Επιπέδου και επιθυμούν να αποκτήσουνε ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

Έχουν σαν στόχο να γίνουν εκπαιδευτές στο αντικείμενο της εφαρμοσμένης πληροφορικής και να εργαστούν σε αναγνωρισμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Ως υποψήφιοι για την απόκτησή του μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: Μαθητές Λυκείου, φοιτητές, ανώτερα στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, γραμματείς διοίκησης, υπάλληλοι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά.

Ποιες θεματικές ενότητες καλύπτει το ECDL Expert;

Καλύπτονται οι ενότητες: 

Επεξεργασία Κειμένου (Ms Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Ms Excel)

Βάσεις Δεδομένων (Ms Access)

Παρουσιάσεις (Ms PowerPoint)

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του;

To ECDL Expert είναι ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή προχωρημένου επιπέδου. Το πιστοποιητικό ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας κάνοντας χρήση όλων των βασικών εφαρμογών γραφείου. Το ECDL Expert είναι ένα πιστοποιητικό με διεθνή ισχύ και αναγνώριση το οποίο παρέχει στον κάτοχο του:

Έγκυρη απόδειξη σε βάθος γνώσης των πιο διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου

Επιβεβαίωση ικανότητας αντιμετώπισης εργασιών υψηλής δυσκολίας και σύνθετων καθηκόντων

Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

Βελτίωση αποδοτικότητας στην εργασία και εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών

Πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Βασικού Επιπέδου ή μπορεί να δώσει εξετάσεις απευθείας για το ECDL Expert;

Τυπικά όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξεταστεί στο ECDL Expert χωρίς να έχει προηγουμένως αποκτήσει το Πιστοποίηση σε βασικό επίπεδο. Θα ήταν προτιμότερο όμως να έχει ολοκληρωθεί πρώτα το Βασικό Επίπεδο γνώσης χρήσης Υπολογιστών - τουλάχιστον ως προς τις 4 αυτές ενότητες - γιατί οι γνώσεις του θεωρούνται προαπαιτούμενες.

Γλώσσα εξέτασης Expert

Ο στόχος πιστοποίησης σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι για να αποκτήσετε πιστοποίηση αναγνωρισμένη διεθνώς αλλά που θα ξεχωρίσουν και σε μεγάλες εταιρείες που δουλεύουν σε αγγλικό περιβάλλον εργασίας (πολυεθνικές, ναυτιλιακές). Συστήνεται κατά συνέπεια η εξέταση να δοθεί στα Αγγλικά. Διαθέσιμες εξετάσεις υπάρχουν όμως και στα Ελληνικά.

Μαθήματα ECDL Expert

Η πιστοποίηση Expert στη πληροφορική δηλώνει την ικανότητα του κατόχου να διεκπεραιώνει εργασίες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Σε αυτό στοχεύει και η διαδικασία εκπαίδευσης που υλοποιείται μέσω σεναριακών εργασιών. Τα μαθήματα γίνονται με την μεθοδολογία mentored learning , που ακολουθείται από όλα τα ανοιχτά πανεπιστήμια μεταξύ αυτών και το ΕΑΠ.

Για κάθε ενότητα του Office ο μαθητής μελετάει τη θεωρία και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό και κάνει εξάσκηση με τις online διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης των εξετάσεων και υποβάλει εργασίες που του ανατίθενται και τις οποίες λαμβάνει διορθωμένες με σχόλια από τον καθηγητή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να δείτε στη σελίδα: http://labtech.gr/ecdl.html

Κάθε πότε διεξάγονται εξετάσεις

Όπως και στο βασικό επίπεδο οι εξετάσεις προγραμματίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου κάθε μήνα) ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να εξεταστεί μόλις ολοκληρώσει την απαραίτητη προετοιμασία του.

Πόσο διαρκεί κάθε εξέταση;

Κάθε εξέταση ECDL Expert διαρκεί 50’

Πόσο κοστίζει το ECDL Expert

Οι εξετάσεις του ECDL Expert σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο έχουν κόστος:

Κάρτα δεξιοτήτων: 35€

Κόστος εξέτασης: 4 x 55€ =220€

Έκδοση Πιστοποιητικού: 35€

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, πώς αποκτώνται τα Πιστοποιητικά;

Ο υποψήφιος παραλαμβάνει το πιστοποιητικό του μετά την πάροδο περίπου δέκα (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της τελευταίας εξέτασής του από το κέντρο στο οποίο έδωσε τις εξετάσεις του.