Σελίδες

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Ανανέωση ECDL - ECDL Update

Ανανέωση ECDL - Λήξη ισχύος πιστοποιητικών πληροφορικής

Ενημέρωση άρθρου: 01/08/2014
Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Στη συγκεκριμένη απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απουσιάζει η παράγραφος που αναφέρεται στη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών.

Πιο αναλυτικά, από την νέα ΚΥΑ απουσιάζει η επίμαχη παράγραφος 7 του άρθρου 13, στην οποία γινόταν αναφορά για τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών. Σύμφωνα με την προηγούμενη υπ΄ αριθμ. 4204/2014 Κ.Υ.Α. υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Aναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής», η οποία καταργείται, η διάρκεια ισχύος των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανερχόταν σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής ή ανανέωσής τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα ΚΥΑ εδώ.

(Ακολουθεί άρθρο από τις 30/06/2014)
Από τις 16/5/2014 με βάση την κοινή υπουργική απόφαση [Κ.Υ.Α. 4204/14 (ΦΕΚ-1263 Β/16-5-14)] ενεργοποιείται οριστικά η διάταξη που ορίζει ότι τα πιστοποιητικά πληροφορικής έχουν τριετή ισχύ, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρήση τους για διαγωνισμούς και προκηρύξεις που αφορούν ΑΣΕΠ, δημόσιο και δήμους.

Αν έχετε αποκτήσει πιστοποιητικό πληροφορικής μετά την 01/01/2006 από έναν από τους πιστοποιημένους φορείς πληροφορικής:
ECDL, Infotest – Microsoft, ICT Europe, Global Cert, Vellum Global Educational Services, ΚΕΥ−CERT, ACTA, I-SKILLS, TELEFOS, DIPLOMA
τότε θα πρέπει να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό σας έχει εκδοθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει.

Παράδειγμα: 
Έστω ότι δημοσιεύεται προκήρυξη στις 12/6/2014. Όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 3 χρόνια πριν από τη δημοσίευση (δηλαδή 12/6/2014 μείον 3 χρόνια = 12/6/2011) και μετά είναι αποδεκτά.
Το πιστοποιητικό της εικόνας μας έχει ημερομηνία έκδοσης 12/05/2009, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαγωνισμό του παραδείγματος μας, χωρίς να γίνει η διαδικασία της ανανέωσης.

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πληροφορικής ECDL ECDL Update

Αν έχετε ήδη πιστοποιητικό ECDL, μπορείτε να ανανεώσετε την ισχύ του πτυχίου σας για άλλα τρία χρόνια, δίνοντας μία ενιαία update εξέταση (εξέταση ανανέωσης), με θέματα από όλες  τις εξετάσεις που έχετε ήδη περάσει. Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε το πλήθος των ερωτήσεων και την διάρκεια της εξέτασης update.

Ενότητες
Πλήθος Ερωτήσεων
ανά τεστ
Σύνολο
βαθμών
Ποσοστό
επιτυχίας
Διάρκεια σε λεπτά
(min)
6 ενότητες
47-48
48
75%
60
5 ενότητες
39-40
40
75%
50
4 ενότητες
31-32
32
75%
40
3 ενότητες
23-24
24
75%
30
2 ενότητες
15-16
16
75%
20
1 ενότητα
7-8
8
75%
10

Τι να κάνω αν το πιστοιητικό μου έχει ήδη λήξει;

Αν έχετε αποκτήσει πιστοποιητικό πληροφορικής πριν την 01/01/2006 τότε δεν μπορείτε να ανανεώσετε το πιστοποιητικό σας και πρέπει να δώσετε όλες τις εξετάσεις σας από την αρχή.

Αν το πιστοποιητικό σας έχει λήξει, αλλά έχει εκδοθεί μετά από 01/01/2006, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 28/02/2015 να δώσετε απευθείας την εξέταση ECDL Update για να ανανεωθεί το πιστοποιητικό σας. Όσοι κάτοχοι πιστοποιητικών δεν συμμετάσχουν σε εξετάσεις update σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα μπορούν να ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους και θα πρέπει να συμμετάσχουν σε εξετάσεις από την αρχή.

Τι κόστος έχει η εξέταση ECDL Update;

Η εξέταση ECDL Update έχει σταθερό κόστος ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενοτήτων στις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο κάτοχος, το οποίο ανέρχεται σε 50€, ενώ το κόστος έκδοσης του νέου πιστοποιητικού είναι 35€.

Τι κόστος έχει η προετοιμασία για το ECDL Update;

Η εξέταση update είναι ίδιου επιπέδου δυσκολίας με τις αρχικές εξετάσεις ECDL. Συνήθως αρκεί να κάνετε μερικά τεστ για να θυμηθείτε την ορολογία και το περιβάλλον της εξέτασης. Αν όμως δεν έχετε χρησιμοποιήσει τις νέες εκδόσεις (Office 2010) θα ήταν καλό να κάνετε κάποια επιπλέον προετοιμασία για συνηθίσετε τη νέα μορφή του Office. Συνήθως, 3 ώρες μαθήματος ανά ενότητα που έχετε πιστοποιήσει είναι αρκετές για να ξαναθυμηθείτε τις εφαρμογές και να γνωρίσετε το νέο περιβάλλον τους.

Στα κέντρα Labtech τα τεστ για κάθε μία από τις ενότητες έχουν κόστος 15€. Ανάλογα πόσες ενότητες είχατε περάσει στο παρελθόν θα χρειαστείτε και τα αντίστοιχα τεστ προετοιμασίας.

Ενότητες
6 ενότητες
5 ενότητες
4 ενότητες
3 ενότητες
2 ενότητες
1 ενότητα
Κόστος
€ 90
€ 75
€ 60
€ 45
€ 30
€ 15

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε ένα demo τεστ των 18 ερωτήσεων για να έχετε μία ιδέα του πώς είναι η μορφή του ECDL Update αλλά και των τεστ προετοιμασίας.

ECDL Demo Test

Το πιστοποιητικό μου δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά θα λήξει σύντομα. Τι πρέπει να κάνω;


Αν το πιστοποιητικό σας δεν έχει λήξει ακόμα, θα πρέπει μεταξύ του 12ου και του 24ου μήνα από την έκδοσή του να κάνετε μια διαδικασία που ονομάζεται επιτήρηση.

  1. Η επιτήρηση είναι μία τυπική αλλά απαραίτητη διαδικασία που απαιτεί τη δήλωση ενός έγκυρου mail σε ένα επίσημο εξεταστικό κέντρο της ECDL.
  2. Στο mail που δηλώνετε θα σας σταλεί ένας σύνδεσμος για να κάνετε μία online εγγραφή στο σύστημα της ECDL.
  3. Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική εγγραφή μπορείτε να δώσετε την εξέταση Update.

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Μαθήματα Υπολογιστών για παιδιά και η σημασία τους

Μαθήματα Υπολογιστών για παιδιά και η σημασία τους

Τα τελευταία 5-6 χρόνια πάνω από το 50% των παιδιών που παρακολουθούσαν μαθήματα πληροφορικής σταμάτησαν. Το πρόβλημα προφανώς ξεκίνησε μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας και στα πλαίσια των περικοπών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αρκετοί γονείς ανέστειλαν την εκπαίδευση των παιδιών στην Πληροφορική καθώς θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται τα παιδιά να πάρουν από τώρα το «χαρτί» των Υπολογιστών αλλά ότι είναι προτιμότερο όταν μεγαλώσουν να κάνουν 2-3 μήνες μαθήματα και να το πάρουν.
Σαν εκπαιδευτές πληροφορικής ποτέ δεν είχαμε ως στόχο το «να πάρουν τα παιδιά το χαρτί». Η πιστοποίηση, δηλαδή η αξιολόγηση τόσο της εκπαίδευσης όσο και του εκπαιδευόμενου, αδιαμφισβήτητα είναι απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για να οριοθετεί έναν άμεσο στόχο, αλλά ο πραγματικός στόχος είναι η καθαυτή εκπαίδευση σε κάποια δεξιότητα και συγκεκριμένα εδώ στις δεξιότητες της πληροφορικής.

Μα το παιδί μου είναι χάκερ – δουλεύει τον υπολογιστή καλύτερα από εμένα.


Σίγουρα εκτός από την οικονομική κρίση η εξάπλωση της τεχνολογίας άλλαξε την αντίληψη των γονέων για την ανάγκη που έχουν τα παιδιά για υποστήριξη στο θέμα της πληροφορικής. Τα περισσότερα παιδιά του σήμερα αλληλεπιδρούν διαρκώς με την τεχνολογία. Αυτή η αλληλεπίδραση σχετίζεται με τη χρήση smartphones, tablets και υπολογιστών και κυρίως με εφαρμογές που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις παραπάνω συσκευές έχουν  συνήθως ως σκοπό τη διασκέδαση (βίντεο, μουσική, άθληση) ή την κοινωνική δικτύωση. Είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικές στο χρήστη και βασίζονται όλες σε κοινές αρχές χρήσης. Αυτή η ευχέρεια στη χρήση των παραπάνω συσκευών σε επίπεδο ψυχαγωγίας, δίνει την εντύπωση ότι αντίστοιχα τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές για να εκτελέσουν ένα έργο σε εκπαιδευτικό επίπεδο (μια εργασία για το σχολείο τους) ή και της πραγματικής τους εργασίας αργότερα.
Μη ξεχνάμε ότι πλέον στο γυμνάσιο και το λύκειο (και ως ένα βαθμό και στο δημοτικό) τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πέρα από τα καθαυτά μαθήματα πληροφορικής (όπως και των ξένων γλωσσών) που από μόνα τους έχουν μία δυσκολία, ειδικά αν οι γονείς του μαθητή δεν είναι εξοικειωμένοι με το να λύνουν απορίες ή να βοηθούν στο διάβασμα, πολλοί καθηγητές δίνουν στα παιδιά εργασίες στη λογική των projects (άλλωστε υπάρχει και σχετικό μάθημα πλέον), πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα πολλά διαφορετικά προγράμματα (όχι μόνο Word και PowerPoint) στα πλαίσια σχεδόν πραγματικών συνθηκών εργασίας.

Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μια βαθύτερη γνώση τεχνολογικών δεξιοτήτων και όχι να εστιάζουμε στην επιφανειακή χρήση της.


Αυτό που πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά είναι να χρησιμοποιούν προγράμματα από όλο το φάσμα της πληροφορικής (εφαρμογές γραφείου, σχεδιαστικά, επεξεργασίας φωτογραφίας, video, ήχος, προγραμματισμό, blog) και να βλέπουν τον υπολογιστή ως εργαλείο δουλειάς και όχι μόνο ως παιχνιδομηχανή.
Τα μαθήματά πρέπει να λειτουργούν ως σενάρια εργασίας και για κάθε σενάριο να χρησιμοποιούνται διάφορα προγράμματα σε συνεργασία μεταξύ τους όπως συμβαίνει συνήθως σε πραγματικές εργασίες.
Θέλουμε τα παιδιά να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως ένα παραγωγικό εργαλείο δουλειάς τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα.

Κυρίτσης Τίμος
Msc in Informatics