Σελίδες

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης - Προκήρυξη Εισαγγελίας

Προκήρυξη 45 θέσεις στην Εισαγγελία


Με 45 επιστήμονες, διοικητικούς και βοηθητικό προσωπικό θα ενισχυθεί το Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.


Για τη στελέχωση του Γραφείου θα προσληφθούν με διαγωνισμό που θα διεξαγάγει το ΑΣΕΠ 22 Ειδικοί Επιστήμονες, 15 πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, 5 διοικητικοί κατηγορίας ΔΕ και 3 ως βοηθητικό προσωπικό.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού πέραν των προβλεπομένων στο Π.Δ. 50/2011 (Α' 39) προσόντων, θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και επιστημονική εξειδίκευση σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική Επιστήμη, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ελεγκτική, Τραπεζική, Χρηματοπιστωτικές εργασίες και συναλλαγές, Φορολογία, Διοικητική Επιστήμη ή Οργάνωση και Διοίκηση, Επιχειρησιακή Ερευνα, Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές,

Δημόσια Διοίκηση, Οικονομική της Υγείας ή Διοίκηση της υγείας, Οικονομική της Ενέργειας ή Διαχείριση της ενέργειας, Πληροφορική - Επιστήμη υπολογιστών, Επιστήμη Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Οι θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή TE καταλαμβάνονται από προσωπικό όλων των κλάδων. Για την επιλογή στις θέσεις αυτές απαιτείται καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Για την επιλογή σε θέση διοικητικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ,  απαιτείται πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ οι τρεις θέσεις βοηθητικού προσωπικού θα καλυφθούν από προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ ή ΥΕ, ειδικότητας οδηγών, επιμελητών ή τεχνικών.

Πιστοποίηση Πληροφορικής


Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση ECDL. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. 

Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες:   • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού.

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284


Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.Έναρξη επόμενου τμήματος:
Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.