Σελίδες

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Νέες Προσλήψεις ΟΤΕ 2014

Νέες Προσλήψεις ΟΤΕ 2014

50 προσλήψεις στον ΟΤΕ για μηχανικούς και τεχνικούς

Νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων ανοίγουν στον Ομιλο ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα ο Ομιλος θα εντάξει στο δυναμικό του 50 μηχανικούς και τεχνικούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα θα προσληφθούν 18 τηλεπικοινωνιακοί μηχανικοί για την Αττική, 13 τεχνικοί υπηρεσιών & επιχειρησιακών συστημάτων στην Αττική και στο Ηράκλειο Κρήτης, επτά τεχνικοί λειτουργίας δικτύου σε Αττική και Νεμέα, καθώς και 12 μηχανικοί χωματουργικών έργων σε διάφορους νομούς πλην Αττικής. Οι νέες θέσεις μηχανικών έρχονται να προστεθούν στις θέσεις τεχνικών πεδίου, πωλητών καταστημάτων, εταιρικών πωλητών και συμβούλων τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα από τον Ομιλο ΟΤΕ.

Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός
Τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται είναι: δίπλωμα μηχανικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο της θέσης (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, Η/Υ, πληροφορική) ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. Επιπλέον, για την ειδικότητα δικτύων δεδομένων & φωνής μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι κάτοχοι πτυχίου τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους Η/Υ ή την πληροφορική.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με κατεύθυνση τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την πληροφορική ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού.

Μηχανικός χωματουργικών έργων
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, πτυχίο AEI πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας.

Τεχνικός λειτουργίας δικτύου
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλος σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σχετικό με τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την ηλεκτρολογία ή την τηλεόραση.

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων


Ως απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για όλες τις θέσεις εργασίας αναφέρονται το απολυτήριο λυκείου, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), η καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office - ECDL)

Σημαντικές Ημερομηνίες Προκηρύξεων ΟΤΕ

Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων, που θα επιλεγούν, θα πραγματοποιούνται σταδιακά από τις αρχές του νέου έτους. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014. Κατάθεση Βιογραφικών στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ 

Πάνω από 1.000 νέες θέσεις τον τελευταίο χρόνοΗ Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου, διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Change Management, δηλώνει στην «Εργασία»: «Ο νέος κύκλος προσλήψεων για μηχανικούς που ανακοινώσαμε πριν από λίγες ημέρες αποτελεί κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΤΕ. Οι προσλήψεις αυτές, που έρχονται να προστεθούν μεταξύ άλλων σε εκείνες των τεχνικών πεδίου και πωλητών, στοχεύουν στο σύνολό τους στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες προσλάβαμε περισσότερους από χίλιους νέους εργαζόμενους». Η Αγγελίνα Κουτσο-μητοπούλου, διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-μικού και Change Management.


Μαθήματα Υπολογιστών και κόστος πιστοποίησης

Η σχολή πληροφορικής LABTECH διενεργεί ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης.
Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284
Έναρξη επόμενου τμήματος:
Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.


Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και η σημασία τους

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και η σημασία τουςΣε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν στο χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης οι αδειοδοτημένες σχολές που ονομάζονται "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης" και σε τι διαφοροποιούνται από παλαιότερες μη αδειοδοτημένες δομές.


Τι είναι η Δια Βίου Μάθηση; 

Η Ελληνική Δημοκρατία με τον Νόμο 3879/2010 θέσπισε και θεσμοθέτησε την έννοια της Δια Βίου Μάθησης. Εκσυγχρονίζοντας έτσι για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό πλαίσιο και διαχωρίζοντας τις έννοιες (και τους Φορείς παροχής) της Τυπικής (αρχικής) εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο) από τη Συνεχιζόμενη και Δια Βίου Μάθηση που απαιτεί η ραγδαία εξελισσόμενη εποχή μας.Ποιες σχολές εντάσσονται στα κέντρα Δια Βίου Μάθησης;


Η Ελληνική Πολιτεία για να εμποδίσει τυχάρπαστους φροντιστηριούχους που μέχρι πρότινος παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης άσχετες με την ειδικότητα ή τις προδιαγραφές τους, θέσπισε μία σειρά από κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που θέλουν να λειτουργούν νόμιμα ως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) 


Ποια κριτήρια ξεχωρίζουν τα νόμιμα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης;Οργανωτικά - ΛειτουργικάΤο Κε.Δι.Βι.Μ. πρέπει να έχει ένα Διευθυντή Σπουδών με πτυχίο από ανώτερο – ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης να διαθέτει εκπαιδευτικό προσωπικό με πτυχία και πιστοποιήσεις συναφή με το αντικείμενο που διδάσκουν. Ο συσχετισμός πτυχίων και εκπαίδευσης προκύπτει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και όχι σύμφωνα με την αυθαίρετη κρίση του καθενός (πχ μπορείς να διδάξεις Photoshop αν είσαι πιστοποιημένος από την Adobe ως Certified Associate) κ όχι επειδή ξέρεις το Photoshop «πολύ καλά»).

Εκπαιδευτικά 

Το Κε.Δι.Βι.Μ. πρέπει να έχει εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών τα οποία συνδέονται με Λίστα Επαγγελματικών Περιγραμμάτων ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτά εκπαίδευση και πιστοποίηση σύμφωνα με τον επαγγελματικό κλάδο που θέλει να ακολουθήσει.

Κτηριολογικά 

Για να δοθεί τέλος η άδεια λειτουργίας ενός ΚΔΒΜ πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον εκπαίδευσης για τους μαθητές του. Η ασφάλεια αυτή εξασφαλίζεται με τέσσερις τρόπους:

 1. Στατική επάρκεια κτιρίου ελεγμένη και πιστοποιημένη από την Πολεοδομία
 2. Πυρασφάλεια κτιρίου και κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός, με την έγκριση και πιστοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 3. Ασφάλεια Πρόσβασης (κατάλληλες σκάλες και ανελκυστήρες)
 4. Εξαερισμός και Φωτισμός - φυσικός φωτισμός και ανανέωση του αέρα με φυσικό τρόπο (παράθυρα).

Πώς ξέρω αν η σχολή που φοιτώ είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης;

Τις Δομές που έχει Πιστοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΕΟΠΠΕΠ μπορείτε να τις βρείτε στο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/learning-institutions/kdvm_search_page (επιλέγοντας Κε.Δι.Βι.Μ 1 στον πεδίο Τύπο Φορέα και τον Νομό που σας ενδιαφέρει στο πεδίο Νομός).Τα κέντρα Πληροφορικής LABTECH πληρώντας όλα τα κριτήρια του σχετικού νόμου αδειοδοτήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδείας 2100122 και παρέχει Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών με αντικείμενο την Πληροφορική.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Προσλήψεις 8.000 υπαλλήλων στο Δημόσιο

Προσλήψεις 8.000 υπαλλήλων στο Δημόσιο

Περισσότερες προσλήψεις το 2014 σε σχέση με όσες έγιναν φέτος «υποσχέθηκε» ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη «Διαύγεια».

Ο υπουργός εξήγησε ότι, έως το τέλος του 2013, θα έχουν πραγματοποιηθεί 7.000-8.000 προσλήψεις (σ.σ. μέσω του μέτρου 1/5) και εκτίμησε ότι «το 2014 οι προσλήψεις θα είναοι σημαντικά περισσότερες, λόγω του 1/5 και του 1/1 (αναγκαστικές αποχωρήσεις)».

«Δεν πρόκειται να πάρουμε Διοικητικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), όταν ξέρουμε ότι θα έχουμε τέτοιους εν αφθονία στην κινητικότητα, αλλά προφανώς μπορούμε να πάρουμε εξειδικευμένους νοσηλευτές ή ειδικούς οικονομικούς που να στελεχώσουν τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό ή μπορεί να πάρουμε εξειδικευμένα στελέχη στις ρυθμιστικές μας αρχές» δήλωσε.

Βάσει αυτής της φιλοσοφίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο αριθμός των προσλήψεων που θα εγκριθούν εντός του 2013 θα κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και 8.000, ενώ όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης «ακόμη περιμένουμε την τελική κατανομή για τον αριθμό των προσλήψεων του 2014, ο οποίος θα περιλαμβάνει και το ένα προς πέντε και το ένα προς ένα, άρα θα είναι σημαντικά αυξημένος».

Μιλώντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου συζητείται το νομοσχέδιο με ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «αφήνουμε στην άκρη πρακτικές του παρελθόντος, όπου στην ουσία πολύ συχνά οι προσλήψεις ήταν εξατομικευμένες συνεννοήσεις υπουργών με αρκετή ισχύ, του πελατειακού κράτους και αυτών οι οποίοι έδιναν την άδεια για αυτές τις προσλήψεις».

Όπως διαβεβαίωσε «υπάρχει ένας κεντρικός προγραμματισμός, είναι ανοιχτός προς συζήτηση και αυτός ανταποκρίνεται στους τομείς εκείνους απόλυτης προτεραιότητας τους οποίους θέλει να υπηρετήσει η κυβερνητική πολιτική».

Επιπλέον Προσόντα

Ανάλογα το γνωστικό αντικείμενο της θέσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών καθώς μπορούν να προσθέσουν πολύτιμα μόρια (συνδυαστικά) στην τελική κατάταξη.

Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη της ΕΛΑΣ επιπλέον προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL. Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:

 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ) 
 • Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Windows) 
 • Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint) 
 • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)
Τέλος η γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας ανάλογα το επίπεδο γνώσης (καλή, πολύ καλή, άριστη), θα δίνει τα αντίστοιχα μόρια στους υποψηφίους.

Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 
Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους. 

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830. Έναρξη επόμενου τμήματος:
Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας τώρα την φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσει μαζί σας ο υπεύθυνος του προγράμματος.

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

300 προσλήψεις σε Εφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών

300 προσλήψεις Εφοριακών από το Υπουργείο Οικονομικών

Ενισχύεται το στελεχικό δυναμικό των Εφοριών. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η αποτελεσματική λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Προχωρεί σε προσλήψεις, στην εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού και σε μετακινήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες άμεσης προτεραιότητας. Η ένταξη του νέου προσωπικού θα γίνει μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος».

Τα προσόντα

Οι 300 θέσεις θα αφορούν πτυχιούχους Νομικής Σχολής και πτυχιούχους Οικονομικών τμημάτων, με ή χωρίς εμπειρία.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου, ή της Πολιτικής Δικονομίας, ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή της Ελεγκτικής, ή της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς μπορούν να προσθέσουν πολύτιμα μόρια (συνδυαστικά) στην τελική κατάταξη.

Ολοι οι υποψήφιοι πάντως θα πρέπει να διαθέτουν εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και:
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
 1. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook) 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας,
 • μεταπτυχιακό τίτλο τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο, ή στην Πολιτική Δικονομία, ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή στην Ελεγκτική, ή στη Λογιστική, ή στη Χρηματοοικονομική, ή διετή εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου, ή της Πολιτικής Δικονομίας, ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή της Ελεγκτικής, ή της Λογιστικής, ή της Χρηματοοικονομικής.

Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης


Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού.Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284


Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.
Έναρξη επόμενου τμήματος:

Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας  την φόρμα συμμετοχής.Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Προκήρυξη για προσλήψεις ΕΛ.ΑΣ 2014

Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ 2014250 ψυχολόγοι, διερμηνείς και κοινωνικοί λειτουργοί στην Ελληνική Αστυνομία.


Διακόσιες πενήντα νέες προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών-διερμηνέων στην Ελληνική Αστυνομία εγκρίθηκαν από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή. Ο προϋπολογισμός που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών οπότε και θεωρείται ότι είναι θέμα ημερών η δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης στον στον ιστότοπο της ΕΛ.ΑΣ και στην Διαύγεια

Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:
 • 75 Ψυχολόγοι
 • 75 Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • 100 μεταφραστές-διερμηνείς για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί.

Αναλυτικά Όροι – προϋποθέσεις ανά ειδικότητα

Κατεβάστε ένα δείγμα από παλαιότερη προκήρυξη όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ

ΠΕ Μεταφραστές - Διερμηνείς

Έργο των Μεταφραστών - Διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής β) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση μίας εκ των γλωσσών αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπενγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά).

ΠΕ Ψυχολόγοι

Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η κοινωνική φροντίδα σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.

Επιπλέον Προσόντα


Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη της ΕΛΑΣ επιπλέον προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.
Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)
 • Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Windows)
 • Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
 • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

Μαθήματα ECDL και κόστος πιστοποίησης

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα διενεργήσει μέσα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους της προκήρυξης.

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητέςΓια εργαζόμενους
€ 209€ 284Έναρξη επόμενου τμήματος:

Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο2104256830.

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Προκήρυξη ΝΕΡΙΤ 2014

Προκήρυξη ΝΕΡΙΤ 2014

(ενημέρωση άρθρου 08/02/2014)

Νέα προκήρυξη για 259 θέσεις Διοίκησης - Διαχείρισης


Η Νέα Έλληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνετ και Τηλεόραση Α.Ε. ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίωνπενήντα εννέα (259) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις: 
 • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα μια (71) θέσεις.
 • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εκατόν δεκαεννιά (119) θέσεις.
 • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξήντα τέσσερις (64) θέσεις.
 • Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) πέντε (5) θέσεις
Κατεβάστε από τον ακόλουθο σύνδεσμο όλο το ΦΕΚ της προκήρυξης ΝΕΡΙΤ 259 θέσεων

Αίτηση Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» - «Αίτηση Συμμετοχής» . Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184», το οποίο δύνανται να αναζητήσουν στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2014 Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου, 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2014, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., καθώς και της έντυπης αίτησης «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣ.Ε.Π. 184» της κατηγορίας Υ.Ε., με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2014, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πιστοποίηση Πληροφορικής


Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη της ΝΕΡΙΤ απαραίτητο προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

Οι ενότητες που έχουν ζητηθεί στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:

 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.
Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.Έναρξη επόμενου τμήματος:


(ακολουθεί άρθρο από τις 14/01/2014)

Προσλήψεις για 132 δημοσιογράφους

Προσλήψεις για 224 ατόμα, καλλιτεχνικών ειδικοτήτων


Πρόσληψη εκατό τριάντα δύο (132) δημοσιογράφων (από τους οποίους 117 με έδρα την Αθήνα και 15 με έδρα τη Θεσσαλονίκη ) και διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) ατόμων σε θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (από τους οποίους 197 με έδρα την Αθήνα και 27 με έδρα τη Θεσσαλονίκη), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Δείτε τις ειδικότητες και τα απαραίτητα προσόντα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 132 ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ.


Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Δωρεάν Online Test ECDL

Δωρεάν Online Test ECDL

"Εγώ ξέρω υπολογιστές αλλά δεν έχω το χαρτί" - μήπως έχετε αναφέρει και εσείς αυτή τη φράση;
Οποιοσδήποτε έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση στο χώρο της πληροφορικής πιθανότατα έχει ακούσει αρκετές φορές αυτήν την πρόταση.

Στα κέντρα πληροφορικής Labtech πολύ συχνά έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων με πολύ προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής και υπολογιστών που όμως δεν έχουν αποκτήσει κάποια πιστοποίηση πληροφορικής, όπως ECDL, ICT, ACTA, Cambridge, για να φαίνεται αυτή η γνώση στο βιογραφικό τους. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται μόνο να κάνουν κάποια τεστ προσομοίωσης για να γνωρίσουν το εξεταστικό σύστημα στο οποίο θα εξεταστούν χωρίς την ανάγκη να κάνουν μαθήματα.

Κάνοντας μία έρευνα αγοράς βρήκαμε αρκετά προγράμματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας γνώστης των προγραμμάτων με στόχο την προετοιμασία του για πιστοποίηση. Ουσιαστικά αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

 1. Τα δωρεάν τεστ συνήθως είναι αποκλειστικά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εστιάζουν στη θεωρία και σε περιγραφικούς τρόπους επίλυσης μιας άσκηση πχ. "Σε ποια καρτέλα του Word 2010 θα πηγαίνατε για να κάνετε αποθήκευση;". Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν το 90% των ερωτήσεων στις εξετάσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής (ECDL) γίνονται σε πραγματικό περιβάλλον και όχι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παράδειγμα: http://users.sch.gr//misailidis ή http://www.getcert.gr/test
 2. Τα τεστ με πληρωμή. Τα τεστ αυτά είναι επαγγελματικού επιπέδου και προετοιμάζουν άρτια τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του. Σε αυτή τη περίπτωση οι ερωτήσεις γίνονται σε πραγματικό περιβάλλον και έτσι ο εξεταζόμενος γνωρίζει από πριν και το περιβάλλον στον οποίο θα εξεταστεί. Ουσιαστικά εδώ το κύριο πρόβλημα είναι αφενός το κόστος για να αποκτήσει κάποιος το πρόγραμμα, περίπου 30€ για κάθε μήνα χρήσης των προγραμμάτων, και αφετέρου ότι απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή του υποψηφίου, με τα όποια προβλήματα συμβατότητας μπορεί να έχουν προκύψει. Τέτοια τεστ είναι το test4u ή το test101

Προσπαθώντας να συνδυάσουμε τα πλεονεκτήματα των παραπάνω περιπτώσεων δημιουργήσαμε τη σειρά των "Online Tests" για την προετοιμασία των εξετάσεων ECDL Core σε Office 2010 και Windows 7. Ουσιαστικά πρόκειται για προετοιμασία σε περιβάλλον όπου ο υποψήφιος καλείται να  εκτελέσει ενέργειες πάνω στο πρόγραμμα για να απαντήσει την κάθε άσκηση, αλλά η όλη διαδικασία  τρέχει εξολοκλήρου μέσω ενός φυλλομετρητή (Εxplorer, Firefox, Chrome) χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε προγράμματος στον υπολογιστή σας. Δεν απαιτείται καν να έχετε εγκατεστημένη την κατάλληλη έκδοση του Office ή τα τελευταία Windows γιατί το πρόγραμμα εξελίσσεται εξολοκλήρου μέσω Ιnternet πάνω στην εκπαιδευτική μας πύλη i-Cosmos.

Φυσικά μένει μία σημαντική παράμετρος να καλυφθεί και αυτή είναι της δωρεάν παροχής των "Online Tests". Σε κάθε ενότητα εξέτασης του ECDL (πχ στην "Επεξεργασία κειμένου" όπου εξετάζονται οι γνώσεις σας στην εφαρμογή του Word) υπάρχουν διαθέσιμα 6 ξεχωριστά online tests για την προετοιμασία των υποψηφίων. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε ένα δωρεάν online Test ECDL για κάθε αντικείμενο  που θα δώσετε στο εξεταστικό κέντρο της LABTECH.

Με λίγα λόγια αν έχετε ήδη γνώσεις υπολογιστών και έχετε αποφασίσει να δώσετε την πιστοποίηση ECDL Core, μπορείτε να γνωρίσετε το περιβάλλον και το ύφος της ενότητας που θέλετε να πιστοποιηθείτε επιβαρυνόμενοι μόνο το κόστος της εξέτασης και παίρνοντας δωρεάν το τεστ προετοιμασίας.

Επιπλέον μπορείτε να κάνετε ένα Demo test με ερωτήσεις από τις τρεις βασικές ενότητες του ECDL (Word, Excel, Internet & Outlook) για να γνωρίσετε το σύστημα των Online Tests ECDL

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη μορφή και τον τρόπο χρήσης των Οnline Τest
Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα να εκτελέσετε το Demo Test θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.labtech.gr/testecdl.html

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Σεμινάριο Adobe Illustrator

Μαθήματα Illustrator

Τα κέντρα πληροφορικής Labtech υλοποιούν το νέο σεμινάριο γραφιστικής με αντικείμενο την εκμάθηση του Adobe Illustrator και την σχεδίαση με vector γραφικά.

Μαθήματα IllustratorΤο Adobe Illustrator είναι  πρόγραμμα σχεδίασης με δυνατό του χαρακτηριστικό τη δυνατότητα δημιουργίας διανυσματικών (vector graphics) γραφικών. Τα μαθήματα του Illustrator προορίζονται για όσους χρειάζονται την ψηφιακή επεξεργασία διανυσματικών γραφικών στην εργασία τους. Αυτοί μπορεί να είναι φωτογράφοι, γραφίστες, σχεδιαστές, μηχανικοί κ.ά. Στα μαθήματα περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της εφαρμογής, καθώς και ο τρόπος σχεδιασμού, επεξεργασίας και διαχείρισης γραφικών. Τα παραδείγματα που μελετώνται στα σεμινάρια καλύπτουν άριστα τις ανάγκες των παραπάνω επαγγελματιών και προσφέρουν ένα σημαντικό εφόδιο για όσους θελήσουν να ενσωματώσουν την χρήση της εφαρμογής στην παραγωγή.


Ύλη σεμιναρίου Illustrator

vector design illustrator
ανυσματική σχεδίαση με illustrator
αρχιτεκτονικό σχεδιο με illustrator
μηχανολογικό σχέδιο με illustrator
 • Εισαγωγή, Παρουσίαση Εργαλείων, Προδιαγραφές
 • Ρυθμίσεις, Χρήση χρωμάτων και χρωματικά συστήματα,
 • Χρήση οδηγών και χαράκων, Χρήση κειμένου και Τροποποίηση
 • Μονάδες, Διανυσματικά Γραφικά, Δημιουργία νέου αρχείου
 • Αρχές Τυπογραφίας, Γεμίσματα, Περιγράμματα, Τροποποίηση Αντικειμένων
 • Δημιουργία Γραφημάτων, Εργασία με επίπεδα (Layers),
 • Διαφάνεια (Transparency)
 • Ομαδοποίηση, Κλείδωμα, Διαχείριση Αντικειμένων
 • Σχεδίαση με το Εργαλείο Πενάκι,
  Ιδιότητες, Χρήση Εφέ και Φίλτρων
 • Εισαγωγή και Χρήση Εικόνων
 • Δημιουργία Τελικού Αρχείου, Εκτύπωση
 • Δημιουργία Μασκών,Τεχνικές Σχεδίασης και Εικονογράφησης
 • Διάρκεια Σεμιναρίου: 30 ώρες - Κόστος: €480
  Οι άνεργοι και οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα σπουδών με έκπτωση 50%


Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ECDL Online Μαθήματα μέσω e-learning

ECDL Online Μαθήματα


Παρακολουθήστε το σεμινάριο του MS Office εξολοκλήρου από το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης i-Cosmos σας δίνουμε τη δυνατότητα να εκπαιδευθείτε εξίσου γρήγορα και αποτελεσματικά προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στο δικό σας πρόγραμμα. Αφού ο μαθητής παρακολουθήσει το online μάθημα μέσω της πλατφόρμας e-learning έχει τη δυνατότητα να ασκηθεί σε δομημένο ασκησιολόγιο για την κάθε ενότητα που παρακολούθησε. Καθόλη τη διάρκεια των μαθημάτων ο μαθητής μπορεί να επικοινωνεί μέσω email με τον καθηγητή του σεμιναρίου, για επίλυση αποριών και καθοδήγηση ως προς της μελέτη του.

Μεθοδολογία και παροχές e-learning


Με την εγγραφή στο πρόγραμμα e-learning μπορείτε να παρακολουθήσετε, είτε στους χώρους μαθημάτων της σχολής LABTECH είτε μέσω Skype, ένα μάθημα εξοικείωσης του συστήματος elearning i-Cosmos. Συμμετέχοντας στα online μαθήματα ECDL κάθε μαθητής παραλαμβάνει:

1. Κωδικούς πρόσβασης στο learning management system "i-Cosmos"
2. Διαδραστικές παρουσιάσεις με την ύλη για τις 7 ενότητες ECDL
3. Online τεστ για προετοιμασία εξετάσεων και από το σπίτι
4. Σύστημα Εκμάθησης Τυφλού συστήματος Πληκτρολόγησης
5. Έντυπες σημειώσεις για κάθε ενότητα
6. Ψηφιακές σημειώσεις για κάθε ενότητα (e-book)

ECDL e-learning Demo


Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μία ενότητα από τα online μαθήματα ECDL για να κατανοήσετε καλύτερα τη δομή και το περιβάλλον των μαθημάτων.

Έναρξη επόμενου τμήματος: