Σελίδες

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Προκήρυξη για προσλήψεις ΕΛ.ΑΣ 2014

Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ 2014250 ψυχολόγοι, διερμηνείς και κοινωνικοί λειτουργοί στην Ελληνική Αστυνομία.


Διακόσιες πενήντα νέες προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών-διερμηνέων στην Ελληνική Αστυνομία εγκρίθηκαν από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή. Ο προϋπολογισμός που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών οπότε και θεωρείται ότι είναι θέμα ημερών η δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης στον στον ιστότοπο της ΕΛ.ΑΣ και στην Διαύγεια

Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:
  • 75 Ψυχολόγοι
  • 75 Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • 100 μεταφραστές-διερμηνείς για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί.

Αναλυτικά Όροι – προϋποθέσεις ανά ειδικότητα

Κατεβάστε ένα δείγμα από παλαιότερη προκήρυξη όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ

ΠΕ Μεταφραστές - Διερμηνείς

Έργο των Μεταφραστών - Διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής β) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση μίας εκ των γλωσσών αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπενγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά).

ΠΕ Ψυχολόγοι

Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η κοινωνική φροντίδα σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.

Επιπλέον Προσόντα


Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη της ΕΛΑΣ επιπλέον προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.
Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:
  • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)
  • Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Windows)
  • Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
  • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

Μαθήματα ECDL και κόστος πιστοποίησης

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα διενεργήσει μέσα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους της προκήρυξης.

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητέςΓια εργαζόμενους
€ 209€ 284Έναρξη επόμενου τμήματος:

Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο2104256830.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου