Σελίδες

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη Τελωνειακών

Προκήρυξη Τελωνειακών


Από 13/05/2014 δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως η προκήρυξη που αφορά την πλήρωση 149 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών. Οι θέσεις κατανέμονται σε 36 τελωνεία σε ολόκληρη τη χώρα και απευθύνονται σε:

  • 94 απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • 28 απόφοιτους Τεχνολογικής και 
  • 27 απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Μάλιστα, οι 74 από τις 94 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα καλυφθούν από πτυχιούχους νομικής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 17ης Ιουνίου 2014, ημέρας Τρίτης.


Τυπικά Προσόντα

Για όλες τις θέσεις απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα, για τις θέσεις που αφορούν αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης είτε αγγλικής είτε γαλλικής είτε γερμανικής σε «πολύ καλό» επίπεδο, ενώ για τις θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των προαναφερθεισών γλωσσών σε «καλό» επίπεδο.Το στοιχείο της εντοπιότητας είναι πολύ καθοριστικό για τις περισσότερες από τις θέσεις στην περιφέρεια.

Στα νησιά, αλλά και σε τελωνεία που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών που έχει προκηρυχθεί η θέση, ενώ παράλληλα εφόσον επιλεγούν για διορισμό θα πρέπει να δεσμευτούν να υπηρετήσουν εκεί για τουλάχιστον μία δεκαετία. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 58 θέσεις ανήκουν στη γενική κατηγορία και συνεπώς μπορούν να τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως εντοπιότητας, όταν στην Τεχνολογική Εκπαίδευση μόλις 8 θέσεις είναι ανοικτές για όλους (οι υπόλοιπες αφορούν εντοπιότητα, ειδικές κατηγορίες κ.λπ.) και 7 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

Πιστοποίηση ΠληροφορικήςΌπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001), έτσι και στην προκήρυξη των τελωνειακών απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge στιις παρακάτω ενότητες

  • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης


Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.Έναρξη επόμενου τμήματος:
Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου