Σελίδες

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη Στατιστικής Υπηρεσίας - ΕΛΣΤΑΤ

Προκήρυξη Στατιστικής Υπηρεσίας - ΕΛΣΤΑΤ


Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες νέα προκήρυξη για 30 μόνιμες θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες μέρες να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων.


Επιπλέον των 30 θέσεων έχουν προβλεφθεί άλλες τρεις θέσεις για προστατευόμενους από το ν. 2643/98. Αυτές είναι της ειδικότητας ΠΕ Στατιστικών και κατανέμονται στους νομούς Αργολίδος, Λασιθίου και Κιλκίς και αντίστοιχα απευθύνονται Άτομο με Αναπηρία, Πολύτεκνο και Τρίτεκνο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΠΕ Στατιστικών που θα προκηρυχθούν θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Ως απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για όλες τις θέσεις εργασίας αναφέρονται:


  1. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά)
  2. Η γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office - ECDL)

Η σχολή πληροφορικής LABTECH διενεργεί ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης.

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284

Έναρξη επόμενου τμήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου